Despre Proiect

Home Despre Proiect

 

Despre Proiect

Realizare spatiu polivalent cu centru evenimente educativ-culturale.

SC BM-BC SRL a demarat in data de 03.10.2018, odata cu semnarea contractului de finantare nr. 3235/03.10.2018, implementarea proiectului ” Realizare spatiu polivalent cu centru evenimente educativ-culturale”, cod SMIS 114306, proiect co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala.

Autoritatea de management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 este Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, iar Organismul Intermediar pentru implementarea acestui program in Regiunea Nord-Est este Agentia Pentru Dezvoltare Regionala Nord Est.

Data începerii proiectului 03.10.2018; Data finalizarii proiectului: 28.02.2022.

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al SC BM-BC SRL îl reprezinta consolidarea pozitiei firmei pe pia pa regionala, prin prestarea unor servicii de organizare evenimente de calitate si inedite, conducand la cresterea competitivitatii firmei pe piata de profil.

Aceasta se va realiza prin oferirea unor servicii de calitate, la un standard ridicat, prin certificarea serviciilor oferite si internationalizarea activitatii pe piata europeana.

Obiectivele specifice:

1. Realizarea unui centru pentru desfasurarea de evenimente educativ- culturale, patrunderea pe piata activitatilor recreative si distractive, diversificarea portofoliului de activitati recreative si distractive desfasurate.

2. Atragerea de noi clienti prin desfasurarea unei campanii de marketing adecvate prin promovarea serviciilor in mediul international, dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor, adaptarea lor in functie de tipul clientilor (romani sau turisti din alte tari), atingerea unui grad de notorietate ridicat in randul clientilor potentiali.

Valoarea totala a proiectului este de 7.706.269,83lei din care asistenta financiara nerambursabila 4.455.219,46 lei din care FEDR 3.786.936,54 lei.

Pentru informatii suplimentare privind derularea proiectului puteti contacta SC BM-BC SRL, la tel: 0725805727, email: bm.bc@yahoo.com, persoana de contact: Badaluta Mihaela-Cristina.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

SC BM-BC SRL a finalizat implementarea proiectului „Realizare spatiu polivalent cu centru evenimente educativ-culturale”, cod SMIS 114306, proiect co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, contract de finantare nr. 3235/03.10.2018.

Autoritatea de management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Pu-blice și Administrației, iar Organismul Intermediar pentru implementarea acestui program in Regiunea Nord-Est este Agentia Pentru Dezvoltare Regionala Nord Est.

Data începerii proiectului: 03.10.2018
Data finalizarii proiectului: 31.12.2022

Obiectivul general al proiectului: obiectivul general al SC BM-BC SRL îl reprezinta consolidarea pozitiei firmei pe piata re-gionala, prin prestarea unor servicii de organizare evenimente de calitate si inedite, conducand la cresterea competitivitatii firmei pe piata de profil. Aceasta se va realiza prin oferirea unor servicii de calitate, la un standard ridicat, prin certificarea serviciilor oferite si internationalizarea activitatii pe piata europeana.

Obiectivele specifice:
1. Realizarea unui centru pentru desfasurarea de evenimente educativ-culturale, patrunderea pe piata activitatilor rec-reative si distractive, diversificarea portofoliului de activitati recreative si distractive desfasurate.
2. Atragerea de noi clienti prin desfasurarea unei campanii de marketing adecvate prin promovarea serviciilor in mediul international, dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor, adaptarea lor in functie de tipul clientilor (romani sau turisti din alte tari), atingerea unui grad de notorietate ridicat in randul clientilor potentiali.

Rezultate obtinute:
1. O constructie cu suprafata desfasurata de 1436,80 mp data in functiune, 4 echipamente care utilizeaza surse regener-abile de energie, 3 sisteme de ventilatie, 7 echipamente si 6 pachete de soft aferente receptionate si puse in functiune, 76 seturi de mobilier receptionate si amplasate corespunzator, certificarea serviciului de organizare evenimente cu tematica si certificarea sistemului de management al calitatii ISO 9001.
2. Un proiect implementat cu un management adecvat, cu respectarea cerintelor de informare si publicitate si participare la minim 1 targ international.
3. Doua locuri de munca nou create si ocupate de persoane din categorii defavorizate.

Prin implementarea sa proiectul are un impact major la nivelul orasului Gura Humorului si a judetului Suceava în ce priveste extinderea firmei prin îmbunatatirea capacitatii de dezvoltare a noilor servicii, în vederea consolidarii unor competente superioare concurentei, dar si a cresterii dimensiunii pietei adresate si nu in ultimul rand contribuie la reducerea numarului de persoane care se confrunta cu dificultati de intrare pe piata muncii prin angajarea a doua persoane apartinand categoriilor defavorizate.

Valoarea totala a proiectului este de 7,738,228.78 lei din care asistenta financiara nerambursabila 4,370,861.04 lei din care FEDR 3.715.231,91 lei.

Pentru informatii suplimentare privind derularea proiectului puteti contacta SC BM-BC SRL, la tel: 0725805727, email: bm.bc@yahoo.com, persoana de contact: Badaluta Mihaela-Cristina.